NŐ MA - NŐ BÍRÓSÁGON - VÁLÁS MENETE A-Z!

2018.aug.14.
Írta: EMV Első Magyar Válási Intézet

Válóper most - válás női kérdései, válás válaszai!

 

Ítélkezési szünet hatással van a megérkezett válóperes keresetekre, a határidők jogszabályoknak megfelelően módosulnak.

Válóperes kereset postán mindig tartalmazza a másik fél által kitöltött válóperes kereset formanyomtatványt.

Válás kérdései, válás válaszai a dolgozó nők, háztartásbeli nők eseteiben a körülményektől, s a nők szándékaitól meghatározottak.         Tehetős családok jó válása a több vagyon miatt igen összetett.

 

A nők számára fontos válási információ, hogy a válás alakulása a kommunikáció állapotától, az okos válási kommunikáción múlik elsőrendűen!

Mit jelent ez a válóperes kereset postai átvétele után?

Sem dolgozó nő, sem háztartásbeli nő válás kérdéseivel, válás válaszaival nincs egyedül, irodánk megbízható partnere a válásról  gondolkodó nőknek!  

 

Válás kérdései szerteágazóak, ahogy a válás válaszai több szakterület szakembereivel válaszolhatóak meg pontosan, részletesen. (Nálunk orvos - írásszakértő - pszichopedagógus - jogászok - ügyvédek - műszaki szakértők - kommunikációs szakértők állnak rendelkezésére ügyfeleinknek!)

Válóperes kereset után fontos, talán a legfontosabb a jó válási kommunikáció erre személyes konzultáción (IM és FAT akkreditált TFKKE) programra építve készítik fel szakembereink.

Válás kérdései, válás  válaszai minden válásnál egyedivé válnak, mivel minden házasság felbomlása részletei más és más.

 

Két gyakori hiba, amit ne kövessen el a válóperes kereset átvétele után:

 

- Ne "műtse" önmagát saját esetében, keresse fel irodánkat, ahol több szakterület támogatja Önt!

- Ne higgye, hogy a jog kiváltja a felek közötti életszerű kommunikáció jelentőségét egy jó és sikeres válásban!  Fontos itt is írtunk róla!

 

Nő számára a válási ügyfélszolgálat (felkészült szakemberekkel pl. orvos, közgazdász,ügyvédek, jogászok,mentálhigiénés szakemberek és műszaki szakértők stb.) komoly lehetőség a házasság felbontása, vagyonmegosztás esetekben! 

Nő válóper első időszakában, válási kommunikáció - magatartás válóperes tárgyalásokon - a szülői jogok területén és a vagyoni elszámolás kérdései területén számíthat nehéz folyamatra.    

 Ügyfél bejelentkezés, kapcsolatfelvétel hétköznapokban: 06-305-992-842 (munkaidőben 10h-18h) 

 Segítsen ismerősének, kolléganőjének - adja át neki elérhetőségünket!

 

 

 

Dolgozó nők, háztartásbeli nők és válóperes kereset! Gondolkodni érdemes!

 

Sok szó esett nálunk is gyorsjelentéseinkben az új Pp. hatásairól, a válásokra vonatkozó tapasztalatokról.

Dolgozó nők kérdései, háztartásbeli nők kérdései jellemzően a válás takarékossá tétele, a válás megindítása, a válás menete körül fogalmazódnak meg elsőként. Női információk ne bulvár magazinokból származzanak - ez egy szakmai célunk!

Személyes válási konzultációkon válik egyértelművé, hogy a tényorientált válási kommunikáció lehet eszköz a takarékos váláshoz, azonban a jó és sikeres válás a nők számára mindig a komplex válás! (Házasság felbontása részletei+ vagyonmegosztás egy körben.)

Válás a vagyonmegosztás kérdései lezárása nélkül jellemzően csak félmegoldás, a nő élete nem válik problémáktól mentessé.(Későbbi közös tulajdon komoly tere a lezáratlan érzelmek indulataitól fűtött bosszúnak, anyagi veszteségeknek stb.)

 

Egy válás előtt, a válóperes kereset postai megérkezése idején a dolgozó nők, háztartásbeli nők számára nagyon fontos a válási kommunikáció javítása, a válásra való személyes felkészülés. (Pl. gyászoldó programok, szakértőkkel nyitott szakkérdések  tisztázása stb.)  Erről itt is olvashat!

A házasság válsága idején válóperes kereset beadása, vagy kereset beadásával kivárás elsősorban a nők személyes és munkatársainkkal folytatott válási kommunikációs állapot értékelése után eldöntendő.(Szakítás és gyász feldolgozás helyzete, házassági válságban a kommunikáció állapota stb.)

Ha a bíróságtól megérkezik postai úton a válóperes kereset, a rendelkezésre álló 45 nap első percétől a cselekvés ideje a nők számára!

 

 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy nem a válóperes formanyomtatvány, hanem az azt megelőző válási kommunikáció, a házasság sajátosságaiban lényeges szakkérdések válaszai, a válásban a nő szándékai kibeszélése, megbeszélése az egyik fontos szempont ebben az időszakban.

A másik szempont, hogy az előbbiekben részletezett kérdések  szakembereinkkel való konzultációs feldolgozása után, a válásban a háztartásbeli nők, dolgozó nők részéről a bírósággal konstruktív,tényorientált válaszok fogalmazódjanak meg!              Erre a bíróság által biztosított 45 nap nagyon rövid idő a gyakorlatban!

 

Nincs rosszabb, mint az átgondolatlan válás a dolgozó nő életére nézve.........átgondolatlan nyilatkozatok akár személyesen a bíróságokon kijelölt időszakban, szóban előadva.

 

Válóperes kereset előtt a házasság válsága - Nyugodt válóperre felkészülés - Rossz házasság utáni válási esetek - Szülői vitákban – Nagyszülők láthatási vitáiban – Válóperes ügyekben – Vagyonmegosztások vitáiban!

Bejelentkezés saját üggyel, válással, válóperrel: 06-305-992-842(hétköznapokon 10-18h) valoperek@gmail.com                Adja tovább kolléganőinek, barátnőinek!

 

 

 

 

 

 

 

Dolgozó nők gondjai - ma a válóperes kereset postán érkezik!

 

Dolgozó nők élete a több vállalt szerep közötti egyensúly keresése - így hibázni igen könnyen lehet dolgozó feleségként az egyensúly megőrzésében.

A nő válása során, egy házassági válságban gyakran hall vita közben a válás kilátásba helyezéséről, de az igazi gondok akkor mutatkoznak, amikor ma már jellemzően, a posta útján vastag válóperes kereset nyomtatvány boríték érkezik meg!

Az új válóper indítása, új válóperes eljárás rendje szerint a már a másik fél által beadott válóperes nyomtatványt a bíróság postán küldi meg az érintett nőnek.

Válás Budapesten, válás vidéken ebben nem különbözik.

 

Válások gyakorlati tapasztalatai, az elmúlt évtized válóperes tárgyalási légkörének ismeretei alapján, ma a válóperes kommunikáció, a válási kommunikáció elsődleges szerepe ismert. ((kommunikáció felbomlása házaspár között, szakkérdésekben oktalan félelmek és babonák, pletykák stb.)  

Kollégáink, ismert szakemberek már a házasság válsága időszakában felhívják a figyelmet: A felek önállóan kötötték a házasságot, a válás a kommunikáció útján, eszközeivel oldódhat meg takarékosan és nyugodtan.

 

Ha a dolgozó nő életében postán megérkezik a válóperes kereset, a nő válása itt új időszakba lép!

A formális határidő betartása fontos, ez a 45 nap csak látszólag elegendő egy takarékos válás jó válóperes kommunikációja kialakításához, szükséges egyéni felkészüléshez.

Majd a határidőben a beadandó ellenkérelemhez (nő probléma megoldásai, szándékai stb.)  ,  sok mindenről kell kommunikálni a másik féllel, másként a válási kommunikáció minőségén múlik a majd beadandó irat igazi és valós tartalma.

Ez az időszak a sikeres válásra, gyors és takarékos válás lehetőségére is kihat.

Megoldás a válóperes kézhezvétele után a gyors elhatározás, irodánk megkeresése, a bejelentkezés.

 

Dolgozó nők számára a jó válás kommunikáció, egy gyors és takarékos válópert hozhat , míg rosszabb válási esetben is a bonyolult vagyon és indulati helyzeteket - minden formalizált eljárástól függetlenül - higgadtabb állapotra hozza.           Tényorientált válási kommunikációs egyéni konzultáció (TFKKE) a dolgozó nők válásának valódi megoldása lehet!

 

Nincs rosszabb, mint az átgondolatlan válás a dolgozó nő életére nézve.........

 

Nyugodt válóperre felkészülés - Rossz házasság utáni válási esetek - Szülői vitákban – Nagyszülők láthatási vitáiban – Válóperes ügyekben – Vagyonmegosztások vitáiban!

Bejelentkezés saját üggyel, válással, válóperrel: 06-305-992-842(hétköznapokon 10-18h) valoperek@gmail.com                Adja tovább kolléganőinek, barátnőinek!

 

 

 

 

 

 

Ítélkezési szünet II. - Háztartásbeli feleség, vagy dolgozó nő számára időnyerés!

 

Aktuális információk a háztartásbeli nők, vagy éppen dolgozó anya számára!

Anya-dolgozó feleség-igazi nő szerepei ma a dolgozó nő idejét "logisztikailag" túlterhelik.

Ha a házasság vége jelei beérnek, a válóper, vagyonmegosztás egy új idő-pénz - lelki teher követelménysorozat lesz a dolgozó nő, vagy háztartásbeli feleség számára.

 

Az ítélkezési szünet nyáron - az iskolai szünettel egymást fedve, talán a válásra gondolók legtisztább cselekvő időszaka!

Budapesti válóper, vidéki válóper ebben hasonló, bár számos eltérés kimutatható a válások eseteinél.

Háztartásbeli feleségek ügyei azt jelzik munkánk során, hogy számukra a válás előtti női érdekvédelem, emberi méltóság védelme, válási kommunikáció információi még erősebben bírnak jelentőséggel, mint az aktív és dolgozó feleség életében és válóperében.

Ehhez a személyes ügyük konzultációira egy optimális időszak a nyári szabadság, az ítélkezési szünet!

 

Vigyázat egy gyerekkel, vagyonnal, ingatlannal rendelkező házasság végén legkevésbé a házasság felbontása  kérelem formanyomtatvány beküldése lesz az izgalmas a váláskor!  (Ennek kitöltésében a későbbi hiánypótlások csökkentése érdekében jó, ha válási mediátorok, női érdekvédelem szakemberei, más szakemberek segítenek stb.)

 

Háztartásbeli feleség gyakran nem is ismeri a házasságban létrejött minden vagyon összes részelemét.

A válások konkrét eseteinek ismeretében jó válás a  - a komplex válás. (Válás és vagyonmegosztás előkészített egy menetben stb.)  Erről már itt is írtunk!

Ehhez ad némi időkeretet a háztartásbeli nő, a dolgozó nők számára a nyári ítélkezési szünet. Ekkor is érdemes irodánkhoz fordulni!

 

Nincs rosszabb, mint az átgondolatlan válás a dolgozó nő életére nézve.........

 

Nyugodt válóperre felkészülés - Rossz házasság utáni válási esetek - Szülői vitákban – Nagyszülők láthatási vitáiban – Válóperes ügyekben – Vagyonmegosztások vitáiban!

Bejelentkezés saját üggyel, válással, válóperrel: 06-305-992-842(hétköznapokon 10-18h) valoperek@gmail.com                Adja tovább kolléganőinek, barátnőinek!

 

 

 

Dolgozó nő szabadsága - nyári szünet és ítélkezési szünet a bíróságon

 

Dolgozó nő számára a jól megérdemelt szabadság legtöbbek esetében a nyár közepére, nyár végére esik.

Igaz ez a bíróságokon dolgozókra szintén, így egy értékes átgondolási időszak adódik a válásokban résztvevő nők számára ilyenkor.

Női információk, női kérdések itt komoly jelentőséggel bírnak a válás egészére!

 

Az ítélkezési szünet 2018.  augusztus 20. napjáig tart.    Ez az időszak alkalmas a bírósági kezelőirodákon a válás közben, válóperekben a feleség, a nő személyes betekintésére az iratok pontos megismerésére!

 

Másik nagy csoport a nők táborában, akik a válás belső, személyes döntését megfogalmazták már, de gyakorlatban lépéseket még nem tettek..............

Számukra a válóperes tárgyalások szünete, az ítélkezési szünet és a nyári szabadság egyidejűsége a felkészülésre, a saját érdekeik védelmére információk begyűjtése, válóper előkészítése értékes időszaka lehet.

 

Az ítélkezési szünet, bár szűken, de teret adhat a válóper és vagyonmegosztás során gyakran elkerülhetetlen értékek, szakkérdések tisztázására.

(Számla nélküli építkezés házasság alatt szülői telken, telekhatár, használat várható megosztása szakértői munkái, tetőtéri beépítés házasság alatt és társasház viszonya pl. földmérő stb.)

Nincs rosszabb, mint az átgondolatlan válás a dolgozó nő életére nézve.........

 

Nyugodt válóperre felkészülés - Rossz házasság utáni válási esetek - Szülői vitákban – Nagyszülők láthatási vitáiban – Válóperes ügyekben – Vagyonmegosztások vitáiban!

Bejelentkezés saját üggyel, válással, válóperrel: 06-305-992-842(hétköznapokon 10-18h) valoperek@gmail.com                Adja tovább kolléganőinek, barátnőinek!

 

 

Háztartásbeli nő, háztartásbeli feleség a bíróság előtt!

 

Sok élethelyzet beszámoló, válás előtti konzultáció igazolja vissza, hogy a háztartásbeli feleség még kevésbé szeret bírósági tárgyalásra járni, mint dolgozó nő sorstársa.

Háztartásbeli nő érdekei, háztartásbeli feleség szándékai egy válás előtt még erősebben meghatározott a jó válás kommunikáció meglététől, vagy könnyen válik durva válóperré ennek hiányában.

Eltérőek a jellemző igények, ha a háztartásbeli nő válik el.

 

A házastársi tartás igénye 5-15 év háztartásbeli feleség években megbetegedett feleség részéről, egyre elterjedtebb.  Ennek jó válási kommunikációja számos bírósági tárgyalás előtti durva konfliktust megelőzhet.

Család és gyerekek, munka és magánélet egyensúlya a háztartásbeli feleség komoly munkája mellett tud létrejönni, tartóssá válni. Itt is erre hívtuk fel olvasóink figyelmét!

Ez az egész társadalom igénye, ehhez a háztartásbeli nő válóperes bírósági tárgyalásain megfelelő figyelem lesz szükséges.

 

Azonban a háztartásbeli feleség részben kisebb-nagyobb mértékben kiesik a nem családon belüli konfliktusokból, ezek kezeléséből.

Meglepő, de a háztartásbeli feleség egy idő után a családban információktól kerül elzárásra a "pénzkereső férj" részéről.(Üzletrészek, adásvételek, néha még egy-egy bankszámla is a tiltólistára kerül.)

 

Családjogi törvény, új Ptk, bírósági gyakorlat a 30+ nők, 40+ feleség válópereiben kihatnak a bírósági perekben a döntésekre.

Rossz házasság után, legalább a válás legyen egyszerű, költséghatékony, viszonylag jó!

 

Sem a bírságolás, sem a büntetőjogi alakzatok nem a megnyugtató válóper, megnyugtató válás irányába vezetnek……..

Rossz házasság utáni válási esetek - Szülői vitákban – Nagyszülők láthatási vitáiban – válóperes ügyekben – vagyonmegosztások vitáiban!

Bejelentkezés saját üggyel, válással, válóperrel: 06-305-992-842(hétköznapokon 10-18h) valoperek@gmail.com                Adja tovább kolléganőinek, barátnőinek!