Dolgozó nők gondjai - ma a válóperes kereset postán érkezik!

 

Dolgozó nők élete a több vállalt szerep közötti egyensúly keresése - így hibázni igen könnyen lehet dolgozó feleségként az egyensúly megőrzésében.

A nő válása során, egy házassági válságban gyakran hall vita közben a válás kilátásba helyezéséről, de az igazi gondok akkor mutatkoznak, amikor ma már jellemzően, a posta útján vastag válóperes kereset nyomtatvány boríték érkezik meg!

Az új válóper indítása, új válóperes eljárás rendje szerint a már a másik fél által beadott válóperes nyomtatványt a bíróság postán küldi meg az érintett nőnek.

Válás Budapesten, válás vidéken ebben nem különbözik.

 

Válások gyakorlati tapasztalatai, az elmúlt évtized válóperes tárgyalási légkörének ismeretei alapján, ma a válóperes kommunikáció, a válási kommunikáció elsődleges szerepe ismert. ((kommunikáció felbomlása házaspár között, szakkérdésekben oktalan félelmek és babonák, pletykák stb.)  

Kollégáink, ismert szakemberek már a házasság válsága időszakában felhívják a figyelmet: A felek önállóan kötötték a házasságot, a válás a kommunikáció útján, eszközeivel oldódhat meg takarékosan és nyugodtan.

 

Ha a dolgozó nő életében postán megérkezik a válóperes kereset, a nő válása itt új időszakba lép!

A formális határidő betartása fontos, ez a 45 nap csak látszólag elegendő egy takarékos válás jó válóperes kommunikációja kialakításához, szükséges egyéni felkészüléshez.

Majd a határidőben a beadandó ellenkérelemhez (nő probléma megoldásai, szándékai stb.)  ,  sok mindenről kell kommunikálni a másik féllel, másként a válási kommunikáció minőségén múlik a majd beadandó irat igazi és valós tartalma.

Ez az időszak a sikeres válásra, gyors és takarékos válás lehetőségére is kihat.

Megoldás a válóperes kézhezvétele után a gyors elhatározás, irodánk megkeresése, a bejelentkezés.

 

Dolgozó nők számára a jó válás kommunikáció, közvetlen válás ügyfélszolgálat nálunk, egy gyors és takarékos válópert hozhat , míg rosszabb válási esetben is a bonyolult vagyon és indulati helyzeteket - minden formalizált eljárástól függetlenül - higgadtabb állapotra hozza.           Tényorientált válási kommunikációs egyéni konzultáció (TFKKE) a dolgozó nők válásának valódi megoldása lehet!

 

Nincs rosszabb, mint az átgondolatlan válás a dolgozó nő életére nézve.........

 

Nyugodt válóperre felkészülés - Rossz házasság utáni válási esetek - Szülői vitákban – Nagyszülők láthatási vitáiban – Válóperes ügyekben – Vagyonmegosztások vitáiban!

Bejelentkezés saját üggyel, válással, válóperrel: 06-305-992-842(hétköznapokon 10-18h) valoperek@gmail.com                Adja tovább kolléganőinek, barátnőinek!