NŐ MA - NŐ BÍRÓSÁGON - VÁLÁS MENETE A-Z!

2018.jún.05.
Írta: EMV Első Magyar Válási Intézet

Válás beadása idején, válóper alatt gondoljon a bírói mérlegelésre is!

 

Nő a válás előtt, válóper beadása előtt jól teszi, ha gondoskodik saját nyugalmáról, míg a válás előtti problémákban felkeresi irodánk válás ügyfélszolgálatát!   (Kapkodás, nyugtalan labilitás az érzelmekben sok kárt okozhatnak későbbiekben a válásban érintett feleség számára.)

 

Nő a bíróságon találkozhat a bírói mérlegeléssel, a tanúk tétova nyilatkozataival, kifogásolható igazságügyi szakértői szakvéleménnyel stb.

Ezek a körülmények a válóperrel kapcsolatos elképzeléseiket romokba dönthetik.

Szakmai tapasztalataink és bírósági tárgyalótermi élmények, a nő érdekvédelme érdekében egybeesnek - amit lehet azt közös  kérelemként, tárgyalások közötti megállapodásként érdemes a bíróság elé terjeszteni!

 

Anya, ha válik, feleség amikor válóperre adja a fejét, a kizárólagos használatról jobb a válóper előtt megállapodni az érvek, érdekek és szakemberek munkája mentén!

Ez a nők válóper előtti elképzelései, majd a megszületett ítéletek közötti tartalmi és döntési különbségekből egyenesen következik.

 

Aki a lakást, közös ingatlant elhagyja a használati jog vagyoni értékére, mint térítésre tarthat igényt.

Nő a lakás, családi ház elhagyásakor számíthat általában az egyidejű teljesítésre.

Kivétel azonban akad, amelyek a válóperek során meg is jelennek. (Távoltartás utáni helyzet, kiskorú  érdekeinek veszélyeztetése stb.)

 

Válóperekben kevés szó esik arról, hogy a felek jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján létezik bírói mérlegeléssel megállapított térítési érték stb.

Ez nem sok jót jelent a válóperre készülő nő számára!        Különböző betegségek, munkanélküliség befolyásolhatja a bírói mérlegelést a válóper alatt.

 

Nő válóperes tárgyalásokon a szülői jogok területén és a vagyoni elszámolás kérdései területén számíthat nehéz folyamatra.   

 Nők számára szakembereink biztosítják a válás ügyfélszolgálatát, a nő emberi méltóságának védelmére, a nő érdekeinek védelmére! (Orvos - földmérő szakértő - ügyvédek - válóperes mediátorok - írásazonosító szakértő stb.)

 Ügyfél bejelentkezés, kapcsolatfelvétel a nők részéről hétköznapokban: 06-305-992-842 (munkaidőben 10h-18h) 

 

 

 

 

 

 

Válás beadása, válóper beadása megfontoltan! Válás ne legyen családi háború!

 

A nők válóperes esetei jól mutatják, hogy azokat összegezve kijelenthető: Válóper beadása csak nyugodtan, előkészítve!

Válás ne legyen családi háború!

Válás ügyfélszolgálat, irodánk részéről  különböző szakterületek szakembereivel azon dolgozik, hogy a válás előkészítése válaszoljon a szakmai, szakértői kérdésekre, ezzel a durva válóper ne jöjjön létre!

 

Válóper idején a félreértés, téves megközelítés az érzékeny témáknál igen jellemző:

I. Kapcsolattartás mikéntje, szülői jogok gyakorlása!

II. Közös lakás további használata!

III.Elszámolás az évekkel, a házas évekkel!

 

Egy éles válási helyzetben, a nő szívesen szabadulna a szűk közös térből, közös lakásból.  Erre vonatkozóan azonban csak óvatosan érdemes nyilatkoznia.

Válóperes tárgyalásokon szembesülnek a bírósági gyakorlattal  30+ nők, 40+ nők, ami ott már döntéseket hoz maga után.

 

Különösen a házastársak  rokonaival, szülőkkel közös ingatlanokból menekülne el a váláskor a feleség.

Érdemes emlékezni a válóperes tárgyalások tapasztalataira, a válás szabályaira, mint a Ptk. 4:76.§ (1) a házastársi közös lakás és azzal kapcsolatos tervek megfogalmazásakor.

Kiköltözés egyik kulcsa a közös kérelem, a megállapodás a házas felek között.

 

Van jelentősége annak - kiskorú gyermek felnövése után - , hogy kinek a jogcíme alapján használják az ingatlant a házasság alatt.

 

Minden nő számára fontos válóperes információ, hogy a bíróság ítélete még nem feltétlen azonnali készpénz, vagyis a további élet és költözés gondjai maradnak hosszabb-rövidebb ideig!

 

Nő válóperes tárgyalásokon a szülői jogok területén és a vagyoni elszámolás kérdései területén számíthat nehéz folyamatra.    

 Ügyfél bejelentkezés, kapcsolatfelvétel a nők részéről hétköznapokban: 06-305-992-842 (munkaidőben 10h-18h) 

 

 

Válás információk közvetlenül! Nő a bíróságon vagyonmegosztás miatt!

 

A válás, a vagyonmegosztás statisztikái folyamatosan változnak.  A hosszú házasságok az eltelt közös sok év után szintén nem mentesek a válóperektől.     40+nő válópere lehet váratlan a feleség, a családanya számára.

Válóper ítéletei rendelkezhetnek arról, hogy melyik fél milyen időszakon belül köteles kiüríteni az ingóságait, kötelezheti az egyik felet az ingatlan elhagyására.  

Nő a bíróságon a váláskor az egyik legérzékenyebb kérdésnek tekintheti, hogy az utolsó közös  ingatlan kizárólagos  használata kit fog megilletni, vagy a közös használat milyen megosztása történik meg.

 

A régen megkötött házasságok egyik komoly válóperes gondja, hogy előfordul az egyik fél  szüleinek ingatlanára való építés, s mivel a hosszú házasságból a gyerekek már kinőnek - a válóper vége a feleség számára is lehet erős meglepetés.

Lehet-e 20 év házasság után feleségként 5 milIió forint alatt kikerülni és ingatlanból kiköltözésre kötelezve távozni?

Sajnos ez a mai hosszú házasságok családi házas helyzeteiben előfordulhat.

 

A feleség bíróságon szembesülhet komolyan az alapfeltételekkel, így a Ptk 4:21.§. (1) bekezdése lényegével, gyakorlatias vonatkozásával.

A bíróság a házasságot bármelyik fél kérésére felbontja.

Feleségek számára a jogtudatosság fontos, a felkészülés a válóperre lényeges (szakértői szakvélemények, földmérői munka stb.) !

Folyamatosan fogadják kollégáink a válás gondjaival, válóperes megoldásokkal a jobb válás érdekében a feleségeket!

 

Nő számára a válási ügyfélszolgálat (felkészült szakemberekkel pl. orvos, közgazdász,ügyvédek, jogászok,mentálhigiénés szakemberek és műszaki szakértők stb.) komoly lehetőség a házasság felbontása, vagyonmegosztás esetekben! 

Nő válóperes tárgyalásokon a szülői jogok területén és a vagyoni elszámolás kérdései területén számíthat nehéz folyamatra.    

 Ügyfél bejelentkezés, kapcsolatfelvétel hétköznapokban: 06-305-992-842 (munkaidőben 10h-18h) 

 

 

A nő bíróságon! Ha sok kérdés, a vagyonmegosztás, a válás hosszabb lehet!

 

Magyarországon a nő az, aki beadja a válóperes keresetet. Válási esetek többségében ezt hosszabb fontolás, mérlegelés előzi meg hónapokig tartóan.

Sajnos a barátok körében való beszélgetés, magányos mérlegelés nem egyenértékű a tudatos és szakembereinkkel való átgondolással!

 

Különösen sokak számára bizonytalan a házasság felbontása következményei, a válással meg nem oldott házassági közös vagyonok elszámolása problémái!

Házasság felbontása a vagyon nélküli házasságok végét tudja megkönnyíteni.

Aktív nő, aktív feleség a házasság éveiben sem tétlen pl. tartás vállalása, ingatlanok gyarapítása.

 

Ami a házasság boldog éveiben természetes, az a nő számára számtalan kérdés lesz a bírósági házassági közös vagy megosztása tárgyalásain! (Ki és hányszor teljesítette az idős  ember tartását? stb.)

A régi perrendtartás szerint zajló vagyonmegosztás gyakorlati tapasztalata, hogy az elszámolás perek rendre több évet vesznek igénybe.

Okos döntés időben irodánkat felkeresni, még a válás előtt, a válóper beadása alatt!

 

Nő számára a válási ügyfélszolgálat (felkészült szakemberekkel pl. orvos, közgazdász,ügyvédek, jogászok,mentálhigiénés szakemberek és műszaki szakértők stb.) komoly lehetőség a házasság felbontása, vagyonmegosztás esetekben! 

Nő válóperes tárgyalásokon a szülői jogok területén és a vagyoni elszámolás kérdései területén számíthat nehéz folyamatra.

 

Ügyfél bejelentkezés, kapcsolatfelvétel hétköznapokban: 06-305-992-842 (munkaidőben 10h-18h) 

 

 

 

Válóper sok problémával jár ma is! Női útmutató szakemberektől!

 

 Válás, válóper, vagyonmegosztás ma sem jár kevés problémával.

Testi, lelki megrázkódtatás mellett ma a bonyolult vagyonmegosztási perek a nők ügyeiben nehezen, vagy egyáltalán nem indulnak el.

 

A sajtó hírei között ott szerepel, hogy több száz bíró és ügyvéd tiltakozik az új perrendtartás szabályai miatt. (ügyfélhátrányok, ügyvédi akadályozottság, bírói vélemények, állami jogvédelem hiányai stb.)

 

Tájékoztattak ügyfeleink olyan bíróságokról Budapest környékén, ahol több hónappal későbbre halasztotta a bíróság a kitűzött válóperes tárgyalásokat.

Egy házasság vége utáni bűntudat, szakítás utáni bizonytalanság, önostorozás időszakában ez tovább növeli a válásban lévő nő terheit.

Számos esetben az ideiglenes intézkedések iránti kérelem is része a válóperes keresetnek. (szülői jogok, kapcsolattartás stb.)         

Ennek okai többnyire komolyan vizsgálandóak a bíróság részéről, hiszen a válás a gyermek életét nagyon, de nagyon változtatja meg.

 

Több vagyonnal, több ingatlannal rendelkező családok válásainál, már a bíróság illetékessége is vitathatóvá válhat.

Nő számára, ha már muszáj válni, előnyösebb lehet a komplex válásban az, ha a nő adja be a válóperes keresetet, ha a nő lesz a felperes.

 

Nő számára a válási ügyfélszolgálat (felkészült szakemberekkel pl. orvos, közgazdász,ügyvédek, jogászok,mentálhigiénés szakemberek és műszaki szakértők stb.) komoly lehetőség a házasság felbontása, vagyonmegosztás esetekben! 

Nő válóperes tárgyalásokon a szülői jogok területén és a vagyoni elszámolás kérdései területén számíthat nehéz folyamatra.

 

Ügyfél bejelentkezés, kapcsolatfelvétel hétköznapokban: 06-305-992-842 (munkaidőben 10h-18h) 

 

 

 

Rossz válóper helyett okos és tiszta válás a nő érdeke!

 

Ha már muszáj válni, akkor fontos összegezni a válások gyakorlati tapasztalatait munkánk során:Rossz válóper helyett okos és tiszta válás a nő valódi érdeke egy válás alatt.

Folyamatos bírósági tapasztalatok adják ezt a válóperes összefoglalást, mert panaszokkal érkeznek sokan, amikor  túlzó mértékben a jog eszközeivel szeretnének élethelyzetekre megoldást, ez pedig nem hoz számukra várt eredményt.

Tévedéseik e túlzott jogra koncentrálással az évek után felismerve, már csak korlátozottan orvosolhatóak.

 

Válóper előtt, a válóper alatt hasznos információ, hogy a válás szemlélete nem háború, hanem megtört párkapcsolat, tönkrement kommunikáció miatti veszteségek halmaza - legyen az bírósági tárgyalásokon, vagy okos megoldásként bírósági per előtti egyezségek szaktárgyalási alkalmai.

Magyarországon a nők életére, feleség élethelyzeteire a jog, a bíróság csak részben tud megfelelő választ létrehozni a jog eszközeivel.          Minden válás, család életében vannak  nehezen bizonyítható részletek stb.

 

Válóperben lévő nő számára fontos mérlegelendő tény, hogy a válóperekben a túl harciasnak tetsző ügyvéd nyilatkozatainak következményeit majd neki, a nőnek kell megélni, viselni!

Minél okosabb a válás, minél tisztább a válóper annál hosszabb ideig marad nyitva a kérdés, egyáltalán kell-e válóperes ügyvéd, vagy a válási mediátorokkal, szakmai szakemberekkel kidolgozott válási egyezség és a felek bíróság előtti megerősítő nyilatkozatai lesznek elegendőek?!

 

Nő számára, ha már muszáj válni,, akkor előnyösebb lehet a komplex válásban az, ha a nő adja be a válóperes keresetet, ha a nő lesz a felperes.

A házasság formális felbontása után (válás után) gyakran még nincs vége a megpróbáltatásoknak a nő számára válás, vagyonmegosztás ügyeiben.

 

Nő számára a válási ügyfélszolgálat (felkészült szakemberekkel pl. orvos, közgazdász,ügyvédek, jogászok,mentálhigiénés szakemberek és műszaki szakértők stb.) komoly lehetőség a házasság felbontása, vagyonmegosztás esetekben! 

Nő válóperes tárgyalásokon a szülői jogok területén és a vagyoni elszámolás kérdései területén számíthat nehéz folyamatra.

 

Ügyfél bejelentkezés, kapcsolatfelvétel hétköznapokban: 06-305-992-842 (munkaidőben 10h-18h)